1. Dispozitii generale
 • Concursul de idei reprezintă modalitatea prin care căutăm și selectăm solutia/solutiile optime. Selectarea se va face pe baze concurențiale, de către un juriu, cu acordarea unui premiu concurentului câștigător
 • După modul de organizare, concursul este public

 1. Concursul este finanțat de către Fundatia Comunitară Bacău din Fondul „aCORDD pentru Bacău” cu suma în valoare de 5000 lei. 1000 lei vor fi atribuiti ca premiu autorului soluției selectate de juriu, iar 4000 lei vor fi alocați pentru implementarea proiectului.

http://fundatiacomunitarabacau.ro/programe/cordd/

https://www.facebook.com/Acord-pentru-Bacau

 1. Organizarea concursului:
 • Data lansării : 28.04.2016
 • Ultima dată de înscriere a participantilor : 27.05.2016 ora 16.00 pe baza unei cereri scrise adresate Fundatiei Comunitare Bacau pe email la cordd.bc@gmail.com
 • Participanții au dreptul de a cere organizatorului lămuriri cu privire la tema program și regulamentul concursului, numai în scris la email-ul cordd.bc@gmail.com pana la data limita 03.06.2016.
 • Data limita de depunere a solutiilor 01.07.2016 ora 16.00 în format electronic la adresa de email : cordd.bc@gmail.com
 • Jurizarea lucrărior 02.07.2016 – 08.07.2016 pe baza criteriilor de jurizare.
 • Componenta juriului va fi anunțată la o dată ulterioară.

 1. Criterii de evaluare a soluțiilor:
 2. Valoarea expresiei plastic-arhitecturale a propunerii
 3. Gradul de adecvare a propunerilor la cerintele temei
 4. Calitatea prezentării proiectului
 5. Costul de implementare a soluției