Tema de proiectare

 

Prezenta tema de concurs explicitează dorința de a transorma scările pietonale din zona « Cascada » dintr-un spațiu de trecere fără personalitate într-un reper vizual al orasului.

Scopul concursului vizează selectarea celei mai bune soluții pentru transformarea acestui spațiu, prin realizarea unei imagini ce va fi implementată pe contratreptele din zona mai sus amintită. Imaginea va trebui să poată fi percepută atât secvential prin parcurgerea trepetelor cât și în totalitate, printr-o imagine de ansamblu a scărilor.

Modalitatea grafică de prezentare a soluțiilor este la alegerea concurentilor și va fi insoțită de o estimare a costurilor de realizare, cât și a modalitătilor tehnice de implementare a acestora

Modalitatea de prezentare a planșei/planșelor de prezentare cat și suportul de predare vor fi comunicate participanților după confirmarea înscrierii acestora.