Fundaţia Comunitară Bacău (FCBC) a apărut ca expresie faptică a unui vis. Visul de a a avea un Bacău conştient de nevoile sale, implicat, mobilizat. De a construi durabil viitorul, împreună cu liderii comunităţii.

Noi avem viziunea unui Bacău educat, frumos, implicat, în care să te bucuri că trăieşti. Un Bacau implicat în care locuitorii colaborează pentru îmbunătățirea vieții comunității şi în care  este o comunitate capabilă să se autosusțină și să își gestioneze responsabil resursele proprii.

Fundaţia Comunitară Bacău va face legătura între necesităţile comunităţii, resursele şi organizaţiile, grupurile de iniţiativă, persoanele fizice sau companiile capabile să rezolve aceste probleme. Ea va susține inițiativele comunitare și va cultiva cetățenia activă. Fundaţia va identifica nevoile din comunitate prin finanţarea de studii şi prin stimularea dialogului social. Ea va promova, mai ales prin propriul exemplu, promovarea standardelor de transparenţă în cheltuirea fondurilor şi a unor seturi de bune practici în cadrul organizaţiilor non-guvernamentale.