I. Sisteme de conducere și administrare
1. O fundație comunitară (FC) este constituită legal ca fundație cu misiunea de a sprijini dezvoltarea unei arii geografice definite prin statut.
2. Mijloacele principale prin care fundatia contribuie la dezvoltarea ariei georgafice sunt cultivarea filantropiei si susținerea inițiativelor locale prin acordarea de sprijin financiar.
3. Este independentă și în afara controlului direct sau indirectal unei persoane fizice, organizații, instituții, firme sau a unui partid politic.
4. Fundația are un consiliu director activ care acționează cu integritate, înțelege nevoile comunității și reflectă diversitatea acesteia.
5. Fundația are un management profesionist și transparent.
6. Fundația este in contact permanent cu agenda miscarii de fundatii comunitare, prin oferirea de informatii si participarea activa la evenimentele anuale, dialogul on-line si alte actiuni comune ale fundatiilor comunitare.

 

II. Acordare de finanțări și leadership comunitar

 

1. O fundație comunitarădemonstrează o înțelegere largă a problemelor sociale, a nevoilor și a oportunităților locale, urmărind să creeze un impact pozitiv și de durată prin rolurile pe care le îndeplinește: acordarea de finanțări și leadership comunitar.
2. Comitetul de conducere și personalul FC urmăresc într-un mod proactiv să înțeleagă nevoile esențiale, resursele și oportunitățile din zona lor georgrafică.
3. Utilizează majoritatea resurselor generate pentru a activa spiritul comunitar și inovația în sectoare variate ale comunității prin oferirea de granturi, burse și alte forme de suport financiar unor inițiative independente de dezvoltare.
4. Stimulează cunoșterea și participarea comunității locale în conturarea soluțiilor pentru dezvoltare, prin implicarea locuitorilor în analiza nevoilor, planificarea programelor, deciziile de finanțare, evaluarea programelor și atragerea de fonduri.
5. Stimulează prin granturi și inițiative de leadership comunitar parteneriatele, dialogul, învățarea, participarea pe bază de voluntariat și punerea în comun a resurselor.
6. Dezvoltă capacitățile organizațiilor locale finanțate, susținându-le să devină mai eficiente, eficace și mai bine echipate pentru a răspunde provocărilor din comunitate prin acordarea de sprijin financiar pentru dezvoltare, învățare și punerea în comun a resurselor și expertizei adiționale.
7. Oferă suport potentialilor beneficiari ai finanțării pentru a înțelege politicile și procesele de acordare de finanțări și pentru a-și planifica și comunica în mod eficient propriile proiecte și idei de dezvoltare.
8. Întreprinde toate demersurile necesare pentru a se asigura că finanțările sunt folosite pentru scopul definit si contractat.
9. Evaluează în mod constant impactul finantarilor si initativelor proprii in comunitate. Încurajează și susține practicile de evaluare și documentare a impactului la nivelul beneficiarilor finanțării.

 

III. Mobilizarea de resurse și dezvoltarea filantropiei

 

1. O fundație comunitară ilustrează bunele practici în serviciile de dezvoltare a filantropiei, încurajând implicarea donatorilor în procesul de înțelegere a nevoilor comunității și a contextului local, ajutându-i să-și formuleze și să atingă obiectivele filantropice, îmbinând interesele lor cu nevoile comunității și ale organizațiilor și identificând modalități inovatoare și responsabile de a da investiției lor un impact de durată.
2. Oferă mecanisme flexibile pentru implicarea donatorilor și voluntarilor, permițând unei mari părți a comunității să contribuie, iar pe de altă parte oferind servicii personalizate donatorilor individuali, respectând nevoile lor și interesele lor caritabile.
3. Își bazează activitățile de atragere de fonduri pe comunicarea și negocierea continuă cu donatorul, dezvoltând încredere și transparență în relația cu cei care contribuie cu resurse.
4. Se dedică sprijinirii soluțiilor locale cu resurse strânse pe plan local, fiind orientată în mod special pe implicarea donatorilor locali.
5. Dezvoltă fonduri și active permanente și încurajează contribuțiile parțiale și integrale la fondurile permanente.
6. Ajută publicul să înțeleagă procesele filantropice prin oferirea de informații despre aceste procese potențialilor donatori și crearea de noi mecanisme pentru implicarea și angajamentul donatorilor.