Titlul proiectului: ONG Bacau – Zoom In / Zoom Out

Problema abordată de proiect pornește de la faptul că rezultatele și impactul activității ONG-urile din județul Bacău ajung greu către publicul larg din cauza lipsei de mijloace de comunicare eficientă cu publicul, vizibilitatea scăzută a acțiunilor lor și lipsa competențelor de comunicare în rândul resurselor umane. Acest lucru duce la o imaginea publică și vizibilitate scăzută, precum și la o relație slab consolidată cu mediul de afaceri local, neconcretizată în sprijin financiar și material din partea acestora.

Proiectul propune activități de creștere a vizibilității impactului ONG-urilor, precum realizarea unui picturi murale reprezentative pentru sectorul non-guvernamental din Bacau în consultare cu organizațiile neguvernamentale, realizarea unei campanii de storytelling pe tema impactului sectorului nonguvernamental în comunitatea locală și dezvoltarea unei platforme de prezentare a organizațiilor băcăuane.
Activitățile vizează minim 50.000 de cetățeni din județul Bacău, 15 organizații nonguvernamentale și minim 5 companii private.

Organizațiile vizate activează în domeniul social, educațional, de sănătate și tineret. Acestea deservesc comunitățile vulnerabile ale județului, beneficiari acestora fiind copiii, tinerii și familiile cu venituri reduse, cei cu acces dificil la servicii de educație, sănătate și sociale de stat, a căror lipsă organizațiile încearcă să o suplinească. Organizațiile vor beneficia de un program de branding, întâlniri cu oameni din mediul privat, formare în domeniul comunicării și de vizibilitate prin acțiunile online și offline.

Proiectul vine în continuarea inițiativei TACT – Tineri Activi pentru Comunitate, implementat în perioada aprilie 2021 – februarie 2023 și aduce laolaltă expertiza a două organizații care au dezvoltat numeroase programe și materiale de promovare a mediului ONG din județul Bacău în ultimii 9 ani, precum studii, ghiduri, formări sau evenimente comunitare dedicate organizațiilor.

În dezvoltarea propunerii de proiect am consultat un număr de 6 ONG-uri și 4 companii private din județul Bacău prin interviuri telefonice. Am ales o consultare calitativă și nu una cantitativă (bazată pe chestionar) întrucât prin răspunsurile oferite am primit numeroase idei și am conștientizat necesitatea proiectului.

ONG-urile au semnalat faptul că comunicarea cu firmele private este dificilă, acestea din urmă neînțelegând de multe ori rolul ONG-urilor și confundându-l/asimilându-l strict cu acte de caritate punctuale (de exemplu, Asociația Favor ne-a povestit cum adună de Crăciun câte 10 pachete donate de companii diferite pentru fiecare copil, însă rămâne fără fonduri de salarii din luna aprilie). Astfel, a reieșit nevoia includerii în proiect atât a activităților de networking și formare, cât și a celor dedicate companiilor private, care vor înțelege ce este CSR-ul și cum pot sprijini constant ONG-urile și cauzele din comunitatea lor.
În urma consultării desfășurate a reieșit și faptul că, în percepția reprezentanților ONG-urilor, publicul larg nu cunoaște activitățile pe care ei le desfășoară, oamenii nefăcând diferența între serviciile publice gratuite și cele pe care le desfășoară organizațiile (gratuit sau cu plată). Oamenii nu înțeleg foarte clar ce sunt ONG-urile, cum sunt finanțate, cum funcționează și care le sunt limitele impuse atât de propriile resurse, cât și de legislație.

Scopul proiectului

Scopul proiectului îl constituie creșterea vizibilității organizațiilor neguvernamentale din județul Bacău. Proiectul își propune să promoveze rezultatele și impactul acțiunilor organizațiilor în rândul comunității locale, a publicului larg și mediului de afaceri local. Proiectul vizează și facilitarea formării membrilor organizațiilor și dezvoltarea unei platforme online pentru promovarea acestora.

Obiectivele

  • Îmbunătățirea comunicării și vizibilității sectorului non-guvernamental din județul Bacău în rândul a minimum 50.000 de persoane prin promovarea rolului și rezultatelor organizaţiilor societăţii civile (a cel puțin 10 ONG-uri).
  • Dezvoltarea capacității în domeniul comunicării pentru cel puțin 10 ONG-uri băcăune pe parcursul a 8 luni prin organizarea de sesiuni de formare și de branding.
  • Dezvoltarea relației dintre mediul de business și cel non guvernamental prin dezvoltarea unor mecanisme de cunoaștere și de înțelegere a rolurilor și percepțiilor fiecărei părți.

În perioada aprilie 2021 – februarie 2023, de Asociația RYMD, finanțat în cadrul ACF Romania. Proiectul este implementat în patru comunități din județul Bacău – Moinești, Sascut, Zemeș și Sănduleni și are ca temă creșterea participării civice a tinerilor din aceste comunități prin dezvoltarea competențelor „soft” și a gândirii critice. Prin proiect am conștientizat importanța unei comunicări eficiente și constante, fiind primul proiect în care organizația noastră a avut o persoană responsabilă de partea de comunicare. Astfel, am constatat cum numărul persoanelor care au auzit de activitățile noastre și prezența noastră în mediul online a crescut semnificativ în această perioadă, acest datorându-se prezenței unei persoane dedicate comunicării activităților. De asemenea, prin TACT am descoperit direct de la tineri activități pe care organizațiile le desfășoară în teritoriu, dar pe care nici noi și nici publicul nu le cunoșteam. În urma acestor constatări am venit cu ideea unui proiect care să vină în sprijinul acestor organizații prin dezvoltarea competențelor de comunicare, networking cu alte organizații, interacțiune cu mediul de afaceri local și creșterea vizibilității în rândul publicului larg.

Proiectul vine și în continuarea altor demersuri ale organizațiilor partenere de a sprijini asociațiile și fundațiile din județ. În 2016, RYMD a implementat proiectul „strONG – ONG-uri puternice pentru Bacău”, prin care ONG-urile din județ au beneficiat de suport pentru realizarea unei strategii pentru selecţia și formarea voluntarilor şi comunicare eficientă. Prin proiect a fost realizată platforma beestrong.ro, prin care organizațiile și-au putut promova activitățile și identifica voluntari. Au fost realizate „Catalogul ONG-urilor băcăuane” și cercetarea „Puterea ONG în Bacău”, care au descris și reflectat în cifre importanța sectorului nonprofit din județ.

Fundația Comunitară Bacău este un catalizator de organizații recunoscut la nivel local și care, în ultimii nouă ani a desfășurat numeroase programe, campanii și evenimente de networking, formare și conectare a ONG-urilor băcăuane cu actori externi, în special cu mediul de afaceri și cel public. Astfel, proiectul vine în continuarea unor demersuri desfășurate anual la nivel de comunitate locală prin care ONG-urile sunt aduse în atenția publicului larg și al mediului de afaceri precum Swimathon, Semimaraton sau 8 hours overtime.

Proiectul ONG Bacău – Zoom in Zoom out, este derulat de Romanian Youth Movement for Democracy în parteneriat cu Fundația Comunitară Bacău, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

ONG Bacau Zoom In Zoom Out RYMD