MISIUNE

Activăm, unim și susținem oameni, inițiative și comunități din Județul Bacău pentru a defini și manifesta potențialul propriu de dezvoltare.

VALORILE CARE NE REPREZINTĂ

 • Implicare: susținem spiritul activ și inițiativele din comunitate

 • Excelența: apreciem performanța și profesionalismul

 • Empatie: înțelegem diferențele, ne pasă și acceptăm diversitatea;

 • Transparență: ne asumăm standarde mai ridicate decât minimele legale;

 • Participare: beneficiarii noștri sunt implicați ca parte din soluție.

STANDARDE ȘI PRINCIPII

 • Fundația Comunitară Bacău este constituită legal ca și fundație cu misiunea de a sprijini dezvoltarea unei arii geografice bine definite, în mod prioritar prin cultivarea filantropiei și acordarea de sprijin financiar pentru initiațive comunitare independente.
 • Fundația Comunitară Bacău este independentă și în afara controlului direct sau indirect al oricărui individ, organizație, instituție, companie sau partid politic.
 • Fundația Comunitară Bacău elaborează și revizuiește o strategie de dezvoltare pe termen lung, un plan operațional anual și are o strategie financiară care vizează durabilitatea organizației.
 • Fundația Comunitară Bacău are politici clare și transparente cu privire la supravegherea operațiunilor financiare de către comitetul de conducere, inclusiv acceptarea donațiilor, gestionarea fondurilor și investițiilor, acordarea de granturi, etica si transparența activităților.
 • Fundația Comunitară Bacău asigură sisteme potrivite pentru o evidență exactă a tuturor operațiunilor financiare pentru a îndeplini cerințele legale, nevoile donatorilor de a întelege cum au fost folosite contribuțiile lor și nevoile publicului de a fi informat. Realizează anual un control financiar independent.
 • Fundatia Comunitară Bacău este în contact permanent cu agenda miscării de fundații comunitare, prin oferirea de informații și participarea activă la evenimentele anuale, dialogul on-line și alte acțiuni comune ale fundațiilor comunitare.
 • Fundația Comunitară Bacău demonstrează o întelegere largă a problemelor sociale, a nevoilor și a oportunităților locale, urmărind să creeze un impact pozitiv și de durată prin rolurile pe care le îndeplineste: acordarea de finanțări și leadership comunitar.
 • Fundația Comunitară Bacău utilizează majoritatea resurselor generate pentru a activa spiritul comunitar și inovația în sectoare variate ale comunității prin oferirea de granturi, burse și alte forme de suport financiar unor inițiative independente de dezvoltare.
 • Fundația Comunitară Bacău stimulează cunoșterea și participarea comunității locale în conturarea soluțiilor pentru dezvoltare, prin implicarea locuitorilor în analiza nevoilor, planificarea programelor, deciziile de finanțare, evaluarea programelor și atragerea de fonduri.
 • Fundația Comunitară Bacău extinde participarea cetățenilor prin acordarea de finanțări și stimularea inițiativelor de leadership comunitar care includ în mod proactiv grupuri excluse social și care atrag și implică un numar mare din membrii comunității.
 • Fundația Comunitară Bacău stimulează prin granturi și inițiative de leadership comunitar parteneriatele, dialogul, învațarea, participarea pe bază de voluntariat și punerea în comun a resurselor.
 • Fundația Comunitară Bacău întreprinde toate demersurile necesare pentru a se asigura că finanțările sunt folosite pentru scopul definit și contractat.
 • Fundația Comunitară Bacău ilustrează bunele practici în serviciile de dezvoltare a filantropiei, încurajând implicarea donatorilor în procesul de întelegere a nevoilor comunității și a contextului local, ajutându-i să-și formuleze și să atingă obiectivele filantropice, îmbinând interesele lor cu nevoile comunității și ale organizațiilor și identificând modalități inovatoare și responsabile de a da investiției lor un impact de durată.
 • Fundația Comunitară Bacău se dedică sprijinirii soluțiilor locale cu resurse strânse pe plan local, fiind orientată în mod special pe implicarea donatorilor locali.
 • Fundația Comunitară Bacău se dedică dezvoltării treptate a unor fonduri și active permanente și încurajează contribuțiile parțiale și integrale la fondurile permanente.
 • Fundația Comunitară Bacău ajută publicul să înteleagă procesele filantropice prin oferirea de informații despre aceste procese potențialilor donatori și crearea de noi mecanisme pentru implicarea și angajamentul donatorilor.
 • Fundația Comunitară Bacău încurajează donatorii, persoanele implicate în atragerea de fonduri și în alte forme de sprijin să contribuie cu resurse suplimentare și să pună în comun resurse, pentru un impact social crescut.