Fiecare dintre noi avem calități pe care le putem folosi, exprima și dărui comunității.

Noi credem că fiecare persoană poate fi o resursă.
Fiecare dintre noi avem calități pe care le putem folosi, exprima și dărui comunităii.

O Fundație Comunitară este acea organizație non-profit care mobilizează resurse din comunitate și le utilizează pentru rezolvarea unor nevoi identificate în comunitate, contribuind la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor dintr-o zonă geografică specifică.

Ne-am înfiinţat prin Sentinţa civilă nr. 3271/180/2013 din 22.03.2013 a Judecătoriei Bacău, având Cod de Identificare Fiscală 31423019, înscrisă în Registrul Special sub numărul 1/F/2013 – partea B – Fundaţii.

Fundația Comunitară Bacău este:

INSTITUȚIE NONGUVERNAMENTALĂ

care mobilizează comunitatea în direcția identificării
propriilor nevoi și resurse. Nevoile le identificăm prin studii, analize, cereri primite din
comunitate. Mobilizarea o facem prin mecanisme de strângere de fonduri sau de implicare
comunitară

FINANȚATOR LOCAL

Susținem inițiativa și implicarea! Pentru că o comunitate implicată este o
comunitate conștientă de sine, de propriile nevoi și resurse. Finanțăm idei, proiecte,
organizații și grupuri de inițiativă care propun și oferă soluții de impact la nevoi locale.

UN HUB

care încurajăm leadershipul, implicarea, performanța, creativitatea și inovația.

Suntem parte din Federația Fundațiile Comunitare din România.

La nivel național, partenerii noștri principali sunt Asociația pentru Relații Comunitare și Romanian-American Foundation.

Pentru mai multe detalii, accesați website-urile partenerilor nostri